Hundar utan hem

Hundar Utan Hem startade som en ideell förening år 2005. Verksamheten bygger på idén om hundars rättighet till ett värdigt liv. Varje hund är lika mycket värd i organisationens ögon och bara ett mål finns; att ge alla hundar en andra chans i livet. Cirka 300 hundar om året hittar ett kärleksfullt hem med hjälp av Hundar Utan Hem’s hjälp. Både svenska hundar och avlivningshotade hundar från Irland blir omplacerade.

Antalet hundar i behov av hjälp är oändligt stort. Ett 20-tal anställda arbetar med att utvärdera hushåll där hemlösa hundar kan placeras permanent. Föreningen får stöd till viss del men ofta arbetar dess eldsjälar helt utan ersättning.

Metoderna Hundar Utan Hem arbetar med har ett större fokus på hundens välbefinnande snarare än att möta adoptivägarens förfrågningar. De som vill ha en ny hund och har egna preferenser kring hundras och dylikt går ofta till en djuraffär eller kennel. De med en stor uppskattning för hundar som vill göra en god gärning söker sig ofta istället till ideella föreningar omplacerar behövande hundar. Föreningen ansvarar för hundens bästa och ordnar enbart en adoption om ett lämpligt hem där alla hundens behov kan tillgodoses. Hundar kräver ständig uppmärksamhet och uppskattning. Om du och ditt hem är godkänt har du vad som krävs för att välkomna en ny medlem i din flock. Läs mer på chilunastar.se ifall du vill bli engagerad.

Situationen för hemlösa hundar

I Sverige är i vana att betrakta våra hundar som älskade familjemedlemmar och goda vänner. Tyvärr ser det inte likadant ut på alla platser runt om i världen. I en del länder betraktas djuren som konsumentvaror som man lika lätt gör sig av med som införskaffar, och det är inte ovanligt att djuren överges av sina ägare och dumpas på gatan. I USA blir cirka 3,9 miljoner hemlösa hundar placerade i djurhem årligen, och cirka 2,7 miljoner av alla hemlösa katter och hundar blir avlivade till följd av brist på adoptivhem.

Hundar utan hem – att tänka på innan adoption

Hundar Utan Hem ställer höga krav på dig som vill adoptera en hund. Det efterfrågas alltid ett löfte om att skapa det bästa möjliga livet för hunden. Att ha en hund är en livsstil och om du aldrig haft en hund tidigare är det viktigt att förbereda sig på en stor förändring. Innan du tar ett beslut bör du tänka noga: har du tillräckligt med tid, resurser, engagemang och energi för att ge en hund det kärleksfulla hem som djuret förtjänar? Att införskaffa en hund är ett stort beslut som bör tas på allvar. Hundägande är till stor del likt ett föräldraskap. I många fall krävs ett åtagande på runt 14 år.

Om du kommer fram till att du har ekonomin, intresset och tiden som krävs för att omhänderta en hund, så väntar ofta en oerhört tacksam vänskap från den första dagen din nya hund flyttar hem till dig. Hundar är trofasta vänner för livet som har väldigt mycket kärlek att ge och som berikar livet på många olika sätt. Vi rekommenderar dig starkt att adoptera en hemlös hund, istället för att köpa i djuraffär.

Hundar utan hem förtjänar en andra chans